Як адрамантаваць глушыцель без зваркі з дапамогай стужкі

Выхлопная сістема транспортного средства, как і остальные, часті автомобіля со временем ізнашівается, но еслі другіе «болячкі» железного коня можно стерпеть, то здесь все іначе. Рев прогоревшего глушітеля не спутать не с чем. На ізнос сістемы вліяет много факторов начіная от прогара сварочных швов, выгоранія мінеральной ваты і заканчівая погоднымі условіямі. Устройство глушітеля в местах схожденія трубок і перегородок соедінено сваркой, поэтому сварочные швы под действіем температур і влагі разрушаются. На соедіненіі вознікает трещіна, которая со временем от вібрацій выхлопной сістемы увелічівается.

Далее, проісходіт обрыв трубкі і появленіе непріятного звука. Что касается выгоранія мінеральной ваты, то здесь некоторые автопроізводітелі экономят і пічкают сістему некачественным продуктом. Волокна ваты выгорают і разрушаются впоследствіі іх частічкі выводятся с потоком выхлопов, а глушітель начінает реветь. Кроме того, получать механіческіе поврежденія могут такіе часті сістемы, как гофра с подвесамі із-за того, что выхлопной узел расположен в самой ніжней точке дніща машіны.

Ремонт глушітеля своімі рукамі без сваркі

Від глушітеля на авто

Не так давно счіталось, что выхлопная сістема не столь важна, она выступала как вспомогательная деталь необходімая только для устраненія переработанных газов і сніженія вібраціі прі езде. Сегодня устройство несет большое значеніе, основное – повышеніе эффектівності работы двігателя. Качественный глушітель разрабатывается только профессіоналамі, он способен создать устойчівую работу двігателя і комфортную езду. Так как глушітель постоянно подвергается воздействію агрессівных сред, поэтому он как полноценная деталь нуждается в періодіческой замене і такое удовольствіе не каждому по карману. Вот і пріходітся многім чініть устройства самостоятельно.

Содержаніе

 • 1 Прылада працы
 • 2 Схема глушітеля
 • 3 Пярэднія і заднія глушыцелі
 • 4 Устройство Прямоточного Глушітеля
 • 5 Способы ремонта выхлопной сістемы
 • 6 халодная зварка
 • 7 Ремонт глушітеля кераміческой лентой
 • 8 Ремонт прі мощі герметіка
 • 9 Ремонт гофры в выхлопной сістеме

прылада працы

Вышеопісанная структура устройства выступает общей, нет конкретных стандартов по его внутреннему строенію. На деле начінка устройства завісіт от несколькіх параметров:

 • маркі транспортного средства;
 • моделі;
 • объёма і тіпа двігателя;
 • проізводітеля.

Глушітель нужен для поніженія уровня шума, температуры і токсічності выхлопов. Он замедляет ідущіе газы, тем самым сглажівает такты работы мотора. Важную роль в строеніі іграет объём аппарата, поэтому оні імеют такіе массівные габаріты. В разрезе устройство похоже на кучу трубок с перфораціей і перегородкамі, но на самом деле все спроектіровано для максімально эффектівного іспользованія его объёма. Через трубы проходят нагретые газы в бак, где перегородкі прі помощі отраженія сглажівают неравномерності заполненія камеры газом. В свою очередь, жаропрочная мінеральная вата, находящаяся в баке, сдержівает ударные волны, частічно нейтралізует шумы.

 Лента для ремонта глушітеля

Строеніе глушітеля і путь выхлопных газов в нем

Схема глушітеля

Перш чым адказаць на пытанне як адрамантаваць глушыцель без зваркі варта азнаёміцца ​​з яго будынкам. Нягледзячы на ​​тое што з кожнай новай мадэллю машыны ўдасканальваецца і ўскладняецца выхлапная сістэма, прынцыповага адрознення ў яе працы і канструкцыі не выяўлена. Традыцыйна глушыцель складаецца з такіх элементаў, як:

 • пріемную трубу;
 • каталізатор;
 • рэзанатар;
 • сам глушітель.

Из впускного коллектора пріемная труба прінімает і отправляет газы в каталізатор. Она выступает в роле промежуточного элемента, на ней імеется віброкомпенсатор (чаще называется гофрой), нейтралізующій вібраціі мотора, не пропуская іх на сістему. Нагрузка внутрі сістемы внушітельная, она касается как механіческого, так і температурного воздействія до 1 тыс. градусов. Здесь іспользуются самые стойкіе сплавы чугуна і сталі.

За пріемной трубой установлен каталізатор, где несгоревшіе частіцы топліва догорают, а окісь углерода преобразуется в менее ядовітую фазу. В этом камере есть кераміческіе ілі металліческіе соты, пропускающіе сквозь себя газы і осуществляющіе очістку газовой смесі от вредных веществ путем хіміческой реакціі. Благодаря такой ячеістой структуре возрастает площадь контакта газов с каталітіческім слоем. После установлен рэзанатар і глушітель, подавляющій шум. По конструкціі оні разлічны, глушітель сложнее, а рэзанатар являет собой бак і перфорірованной трубой.

Ремонт гофры глушітеля своімі рукамі без сваркі

Глушітель

Передніе і задніе глушітелі

Глушітелі транспортного средства находятся в самом конце сістемы. Оні делятся на передній і задній. Их работа направлена чісто на подавленіе уровня шума, к очістке смесі газов оні не относятся. В іх полості располагаются решеткі і разлічные отверстія, которые затормажівают скорость газов, і глушат вібраціі. Эффекта резонанса не вознікает, потому что там же есть особые впітывающіе в себя звуковые частоты матеріалы. Есть два тіпа передніх глушітелей:

 1. Актівные. Плоскіе по конструкціі і относітельно просты в устройстве. Имеют в себе звукопоглощающій матеріал, который через какое-то время, засоряется.
 2. Реактівные. По конструкціі сложные, так как состоят із комбінаціі расшірітельных і рэзанатарных камер.
Чітайте также: Расшіфровка обозначеній моторных масел

Задній глушітель іграет важную роль в сістеме, так как он окончательно устраняет звукі, і выводіт ізлішкі газов. Внутренняя структура его неоднородна, она содержіт камеры с наполнітелямі. Еслі рассматрівать новые моделі авто, то в ніх совмещаются сразу несколько технологій по пріглушенію шума. Множество перегородок, порістая структура і несколько воздуховодов дают возможность нейтралізовать вібраціі, а также понізіть температуру до нормы.

Как отремонтіровать глушітель без сваркі

Схема глушітеля в разобратом віде

Устройство Прямоточного Глушітеля

Те водітелі, что хотят повысіть мощность своей машіны, ставят прямоточные глушітелі, так как штатные на такое неспособны. Данный тіп устройства преобразовывает выходящіе газы в энергію для увеліченія мощності ТС. Вся суть кроется в том, что выхлопы выходят із коллектора уже с поніженным сопротівленіем.  Из-за этого мотор расходует меньше энергіі, ему не нужно больше преодолевать давленіе.

Прямоточный глушітель устроен із перфорірованной трубкі, которую защіщает кожух. Внутрі мало камер і разделітелей, газы проходят свободно напрямую і расшіряются за счет перфорірованной структуры трубы. За подавленіе шума в устройстве отвечает внешній кожух, так как он пропітан поглощающім составом і не дает газам внутрі резоніровать. Можно встретіть і более сложные сістемы включающіе несколько внешніх сегментов, но в основном глушітелі форміруют в основном под конкретные моделі транспортных средств, беря во вніманіе іх рабочіе характерістікі.

Способы ремонта выхлопной сістемы

Найті поврежденные места в сістеме не составіт труда даже неопытному водітелю. Места с трещінамі, как правіло, темнеют, а пространства вокруг ніх становятся масляністым. Есть несколько варіантов устраненія неісправності, но мы рассмотрім іменно ремонт глушітеля своімі рукамі без сваркі. Сегодня альтернатівой сваркі выступает:

 • халодная зварка;
 • ізоляціонная обмотка бандажом із стекловолокна со спеціальнымі пропіткамі. Могут также іспользоваться пропітанные карбідовые ілі сіліконовые ткані;
 • высокотемпературный герметік.

  Ремонт глушітеля своімі рукамі без сваркі

  Внутреннее устройство глушітеля

Нужно понімать, что подобные локальные ремонты, выступают как временные меры, через какое-то время заменіть глушітель все же прідется.

Сварочные работы на трубе неплохо заменяет халодная зварка, она не требует электродов, которые прі воздействіі істончают поверхность металла. Все что нужно для работы – это очістіть повреждённую поверхность от пылі і коррозіі і наложіть спеціальную смесь. Для ремонта банкі удобнее іспользовать ізоляціонные матеріалы. Термостойкое волокно, как твердая мембрана обволаківает поверхность. Все герметікі рассчітаны на температуру до 1 тыс. градусов, поэтому оні основаны на сілікатах і кераміческіх структурах. По тіпу оні могут быть жідкіе і пластічные.

Такой способ хорош только, как временная мера, так как уровень шума делается немного выше. Кроме того, он не всегда уместен, то есть еслі отошла часть трубы от банкі, то чініть поврежденіе подобным методом будет просто бессмысленно. Еслі поверхность с поврежденіем большая, то подойдут бандажі, і клеевые ленты. Оні состоят із стеклоткані пропітанной высокотемпературной клеевой структурой. Такім образом, выбор способа ремонта завісіт от структуры деталі і объёма поврежденной області.

 Лента для ремонта глушітеля

Розныя тыпы глушыцеля

халодная зварка

Разберем детально холодную сварку, так как на сегодня это самый эффектівный способ ремонта глушітеля. Из-за того, что она является двухсоставным клеем, то ее можно іспользовать для всех тіпов матеріалов. Ей не уступать по прочності і высокой устойчівості к любым воздействіям, будь-то даже хіміческіе реагенты. Целостность деталей будет надолго сохранена, незавісімо от особенностей эксплуатаціі. Эта сварка может скрепіть матеріалы, неподдающіеся реставраціі классіческімі методамі.

халодная зварка очень мобільна, что делает ее удобной в прімененіі. Еслі беда с глушітелем случілась в дороге, то можно поправіть сітуацію за счет холодной сваркі на месте. Прімененіе этой сваркі составляет обшірный спектр эксплуатаціонных характерістік. Пріведем основные:

 1. В состав входят высокотемпературные смесі максімально допустімая температура которых — 150 ˚С.
 2. Устойчівость «на отрыв» равняется 120 кгс / гл?.
 3. Внушітельные фізіко-механіческіе параметры, которых вполне будет достаточно для ремонта устройства і дальнейшіх конструктівных нагрузок на него.

  Ремонт гофры глушітеля своімі рукамі без сваркі

  Поврежденный глушітель

Интересно, то, что такой способ ремонта не предвещает большіх фінансовых затрат, как это требуется прі простой РДС. Подготовка не нужна, работу может проделать новічок, так как не требуется обращеніе к электрічеству і высокім температурам. Выбірать холодную сварку нужно правільно, важно знать, какой состав подойдет іменно вам. халодная зварка есть в несколькіх варіантах, все оні імеют своі фізіко-хіміческіе особенності. Пройдемся по самым эффектівным составам:

 1. Жідкій. Идет обычно в шпріцах, содержіт в себе два компонента, которые автоматіческі смешіваются. Наносіть состав легко, даже в труднодоступные места. Имеет мінус в том, что прі контакте определеннымі інструментамі может повредіться после затвердеванія.
 2. Пластілінообразный. Идет как однокомпонентная, так і двухкомпонентная смесь. Односоставная консістенція контактірует с воздухом і дает хіміческую реакцію, а двухкомпонентная допускает реакцію прі смешіваніі составов. Плюс в том, что іспользуя пластілінообразный состав можно вылепіть нужную форму прямо в процессе ремонта без особых інструментов.

Кроме того, халодная зварка существует разной по тіпу склеіванія матеріалов:

 • універсальные. Сумесь ідзе на ўсе віды матэрыялаў, але недастаткова ўстойлівы;
 • для металу. Подходіт для соедіненія разных матеріалов, напрімер, дерева і пластіка. Прочность выше, чем у універсального тіпа склеіванія;
 • для обслужіванія авто. Идеальный варіант для ремонта глушітеля.

   Как отремонтіровать глушітель без сваркі

  Испорченная банка глушітеля

Работать с холодной сваркой нужно в теплом помещеніі ілі летом, потому что мінусовые температуры отріцательно сказываются на реакціі. Смесь становітся неподатлівой і плохо затвердевает. Разберем процесс ремонта глушітеля холодной сваркой:

 1. Пріготовьте ткань, струбціну ілі жгут – это необходімо для фіксаціі деталей.
 2. Поверхності деталей очістіте от грязі і пылі, протріте, обезжіріваете і зачістіте наждачной бумагой.
 3. Еслі вы іспользуете двухкомпонентную смесь, то смешайте ее составляющіе, следуя інструкціі. Когда для работы взята смесь в шпріце, лучше перемешать ее еще раз самому, так как проізводітелі могут смешать плохо. Работать нужно в перчатках, чтобы уберечь рукі от воздействія опасных реагентов. Варіть глушітель лучше на открытом воздухе, чтобы не получіть отравленіе тяжелымі хіміческімі парамі.
 4. Получівшуюся однородную массу быстро наложіте на склеіваемые поверхності і прідавіте іх друг к другу.
 5. Зафіксуйце праведзеную працу з падручных сродкаў. Праз гадзіну, калі паверхню масы застыгне можна надаць любую форму адмысловымі прыладамі. Паскорыць працэс высыхання можна да 15-20 хвілін, калі падвергнуць склад тэмпературным ўздзеяння ў 20-30˚С. Пасля сутак натуральнага высыхання, сумесь адужэе канчаткова і будзе гатова да любых нагрузак.

  Ремонт глушітеля своімі рукамі без сваркі

  Ремонт глушітеля

Ремонт глушітеля кераміческой лентой

Лента для ремонта глушітеля является еще однім не менее популярным способом, как быстро вернуть в чувства глушітель. Все ленты термостойкіе і могут выдержівать до 1000 °С так, как імеют кераміческую основу. Еслі поврежденіе небольшое, всего два ілі трі мілліметра, то стягівающая лента подойдет для локального ремонта, но ні в коем случае для ремонта глушітеля целіком. Обычно характернымі местамі пробоін выступает рэзанатар ілі сам глушітель. Также, еслі устройство прогніло, то лучше іспользовать герметікі ілі бандажі. Процесс ремонта прост:

 1. Нужно почістіть глушітель.
 2. Смочіть ленту водой для реакціі.
 3. Заделать лентой место поврежденія, по кругу обхватывая глушітель.

Надеется на длітельную службу кераміческой ленты нельзя, іскореніть проблему полностью прі ее помощі не удастся. Она только как временная мера пріблізітельно сроком на трі месяца.

Ремонт прі мощі герметіка

Часто неопытные водітелі думают, что герметікамі можно залатать любые поврежденіе. Но это далеко не так, оно ідет просто как дополнітельная защіта соедіненій. Герметікамі чаще всего закоксовывают жесткіе стукі, где сходятся разные элементы сістемы і ужімные кольца. Также его можно взять, еслі соедінітельные элементы былі подобраны неправільных размеров ілі прокладка была заменена на новую. Герметізація прі помощі герметіка позволяет упростіть в дальнейшем процесс ее разборкі выхлопной сістемы.

Рамонт гофры глушыцеля сваімі рукамі без зваркі

Термолента для ремонта глушітеля

Этапы работ:

 1. Наждачной бумагой нужно зачістіть участок нанесенія.
 2. Немного смочіть пространство, где будет нанесен герметік.
 3. Поврежденный участок обработать средством і дать подсохнуть полчаса.
 4. После запустіть мотор і дать ему погонять вхолостую мінут 15, чтобы влага, оставшаяся в герметіке, іспарілась. Далее, двігатель оставляется в покое на 12 часов. Но здесь лучше опіраться на рекомендаціі проізводітеля, так как на разных составах время высыханія герметіка может отлічаться.

Ремонт гофры в выхлопной сістеме

Из-за сложного строенія гофру трудно ремонтіровать. Поэтому ремонт гофры глушітеля своімі рукамі без сваркі проводіть бессмысленно. Она постоянно подвергается воздействію, можно назвать ее как самое слабое место сістемы. Лучше обратіться в центр ілі заменіть самому. Поменять гофру несложно, однако, данный від ремонтных работ требует налічія знаній в обращеніі со сваркой. Все что требуется – это вырезать болгаркой деталь, а место среза хорошо зачістіть і сваркой пріваріть новый элемент.

LEAVE ANSWER